Sarah Böttger : Kurzbeschreibung

Sarah Böttger

Sarah Böttger ist seit August 2020 Auszubildende zur Fachinformatikerin Fachrichtung Anwendungsentwicklung am inIT.


Telefon: +49 5261 702 5316
Fax: +49 5261 702 2409
Raum: CIIT 4.10
Email: sarah.boettger(at)th-owl.de
Web: https://init-owl.de