3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1)

M. Stosch, A. Springer, F.-J. Villmer, M. Meier, C. Kiwitt, S. Plate, P. Ehlert, (2020).

Patent
Erscheinungsjahr
Seite
19
Int. Patentnummer
DE 10 2019 113 340 A1
Internationale Patent Klassifikation
B29C 64/118
ELSA-ID

Zitieren

Stosch M, Springer A, Villmer FJ, et al. 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1). Published online 2020.
Stosch, M., Springer, A., Villmer, F.-J., Meier, M., Kiwitt, C., Plate, S., & Ehlert, P. (2020). 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1).
Stosch M et al. (2020) 3D-Druck Auf Holz. (DE102019113340A1).
Stosch, Martin, André Springer, Franz-Josef Villmer, Matthias Meier, Constanze Kiwitt, Sebastian Plate, and Patrick Ehlert. “3D-Druck Auf Holz. (DE102019113340A1),” 2020.
Stosch, Martin, André Springer, Franz-Josef Villmer, Matthias Meier, Constanze Kiwitt, Sebastian Plate und Patrick Ehlert. 2020. 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1).
Stosch, Martin ; Springer, André ; Villmer, Franz-Josef ; Meier, Matthias ; Kiwitt, Constanze ; Plate, Sebastian ; Ehlert, Patrick: 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1) (2020)
M. Stosch, A. Springer, F.-J. Villmer, M. Meier, C. Kiwitt, S. Plate, P. Ehlert, 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1), (2020).
M. Stosch et al., “3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1).” 2020.
Stosch, Martin, et al. 3D-Druck Auf Holz. (DE102019113340A1). 2020.
Stosch, Martin u. a.: 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1), o. O. 2020.
Stosch M, Springer A, Villmer FJ, Meier M, Kiwitt C, Plate S, et al. 3D-Druck auf Holz. (DE102019113340A1). 2020.
Alle Dateien verfügbar unter der/den folgenden Lizenz(en):
forms.patent.field.license.oa_license.label:
forms.patent.field.license.oa_license.text [...]

Link(s) zu Volltext(en)
Access Level
Restricted Closed Access

Export

Markierte Publikationen

Open Data ELSA

Suchen in

Google Scholar